SEGLE I a. de C. FINS EL SEGLE V d.C.
BARCINO


L'any 15 a. de C.
, a l'època de l'emperador August, es funda la "Colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino", o el que és el mateix: BARCINO.

Més tard, entre el 270 i 310 dC s'aixeca el recinte amurallat (sobre els restes d'una muralla anterior, les de Barkeno).

Aquesta seria la primera muralla de Barcelona.
Avui en dia encara podem veure les seves restes.

Barcino no va arribar a tenir més de 300 habitants i estava ubicada en el punt més alt de la plana: El Mons Taber (de 15-16 metres d'alçada, actualment molt a prop del Palau de la Generalitat).

Ara us podeu fixar amb aquests dos mapes
(passeu el ratolí per sobre de la imatge per veure'ls).

Podeu veure com de la ciutat sortien diferents camins. No hem d'oblidar el gran traçat de camins que havien fet els romans per tota Europa i que tots ells arribaven a Roma (per això la frase: "tots els camins porten a Roma".

I el Raval?

El llac més gran era el Cagalell i ocupava bona part del sud del barri, concretament on tenim ara l'escola.

Alguns d'aquests camins passaven pel Raval, però en el Raval no hi vivia ningú, no es podia, ja que estava ocupat per zones de maresmes, zones pantanoses i insalubres.

Quina és la diferència entre els íbers i els romans pel que fa a l'arribada a Barcelona?

Els romans van arribar invadint, en canvi els íbers no. Tenien estructura militar. De fet el que ells volien fer era construir un gran imperi i al llarg del territori que anaven ocupant anaven construint un important traçat de carreteres que tenien una via principal: la Via Augusta.

Fixeu-vos en aquest mapa. Podem veure les principals ciutats romanes de Catalunya i el camí que les uneix. Després d'observar el mapa fes un clik a sobre per tal de fer la següent activitat: Ets capaç de relacionar el nom romà de la població amb el nom que té ara en l'actualitat? Si falles les respostes podràs trobar la solució fent el link a la part superior de la web de l'activitat.D'aquesta època sabem més coses:

La Societat Romana

Estructura de la Ciutat Romana

Descobrint Barcino

Visita a Empúries

Activitats d'avaluació

Puzzles sobre Barcino