ESTRUCTURA DE LA CIUTAT ROMANA

El món urbà tenia molta importancia dins l’Imperi Romà.

Els urbanistes decidien, en construir una ciutat, l’espai necessari per a les cases, les botigues, les places, els temples, l’amplada dels carrers...

La distribució de la ciutat era la següent: una plaça central anomenada fòrum, on es creuaven els dos carrers més importants: cardo, que anava de nord a sud, i decumanus, d’est a oest.

 

Els principals edificis de la ciutat eren:

- La cúria: lloc de reunió i on es realitzaven les assemblees del govern.
- La basílica: lloc dedicat a fer negocis, canvi de moneda i a l’administració de justícia.
- El temple: lloc dedicat al culte dels déus: Júpiter, Minerva i Juno.
- La rostra: era el lloc on pujaven els oradors per fer discursos. Normalment estava situada al mig de la plaça.

El fòrum

Els altres carrers sempre resultaven paral.lels al cardo i al decumanus, formant un entrellat gairebé quadriculat.

No tots els carrers eren de la mateixa amplada; en general feien de 3 a 4 metres. Estaven pavimentats. Tenien clavegueres i voreres a cada costat.


Si per la ciutat no passava un riu, construïen un aqüeducte per fer arribar l’aigua. Dins la ciutat l’aigua es transportava a través de canonades de plom col.locades sota les voreres
.