SEGLE V-SEGLE X
EDAT MITJANA: VISIGOTS I ÀRABS

 

Mapa d'Europa després de la caiguda de l'Imperi Romà

La presió de diferents pobles germànics i els problemes polítics i econòmics dels romans provoquen la caiguda de l'Imperi Romà. Aquests pobles comencen a ocupar el territori que abans governaven els romans.

La Península Ibèrica també fou envaïda per un d'aquests pobles: els Visigots, que van arribar fins i tot a constituir un regne a l'antiga Hispania romana.

De fet l'any 410 el rei visigot Alarico va saquejar Roma i al marxar cap a la Gàlia se'n va endur a Gala Placidia com a hostesa (filla d'un emperador romà, Teodosio).

Ataulf, successor d' Alarico, es va casar amb Gala Placidia a Narbona i quatre anys més tard, perseguit per generals romans, es va refugiar a Barcino, on va instal.lar la seva cort.

Durant el segle V la Barcino romana va passar a convertir-se en la capital del regne visigot i passa a ser la Barchinona visigòtica.

Ara bé, aquest regne no fou mai estable ni fort.
Les lluites internes (estaven separats entre ells i en guerres constants), la cultura superior que demostraven els vençuts i altres factors van permetre que un altre poble, els àrabs, penetrés a la Península i la conquerís pràcticament sencera sense gaires dificultats en un període de només vuit anvs.

Territori que van arribar a ocupar els àrabs:
Al Andalus

Aquesta entrada dels àrabs la van provocar els mateixos visigots: L'any 710 (segle VIII) Agila, noble visigot, volia el tron de “Don Rodrigo” o Roderic, també visigot. Per
aconseguir-ho va demanar ajuda als àrabs,
concretament al governador àrab de Tuníssia, Musa ibn Nusayr.

Els àrabs s'anaven extenent per la península (a partir de les baralles entre els visigots) i els francs (que ocupaven bona part del territori francés actual) van començar a prendre mesures per impedir la seva arribada a territori franc.

Per aquest motiu van començar a marcar fronteres defensives.

La Marca Hispànica
o els primers comtats catalansA Barchinona els àrabs li deien Barshiluna

Els francs, al voltant de l'any 800, van crear una marca fronterera per impedir el pas als àrabs, que anava des dels Pirineus fins a la línia del Llobregat-Cardener-Conca de Tremp i la van anomenar la Marca Hispànica.

Aquesta Marca Hispànica va derivar en els comtats catalans (els comtes que governaven la seva zona tenien, en principi, la protecció del regne franc).

A causa del conflicte entre els àrabs i els francs Barchinona és destruïda, concretament el 10 de juliol de 985 Al Mansur saqueja i ocupa la ciutat. El Comte de la ciutat, Borrell II, va demanar ajuda al rei franc, (Hugo Capeto) però no el va ajudar.

La influència àrab va ser molt important. Abans de fer l'activitat ves a la web http://www.terra.es/personal7/alhaqem/index.htm. A l'apartat de cronologia, si vas al període que va entre el 929-1002 veureu com es deien les ciutats de la península quan era Al Andalus.

I el Raval? El Raval continua estant fora de les muralles de la ciutat. El Raval és una paraula d'origen àrab: Rabad que significa precisament: FORA MURALLES.

En els antics camins romans del Raval comencen a haver nuclis d'assentaments humans que vivien dels camps. També es construeixen monestirs. En aquesta època es construiex un dels monestirs més importants de la ciutat, el monestir de Sant Pau del Camp (situat al carrer Sant Pau). És dels més antics que es conserven en l'actualitat.

Visita el Monestir de Sant Pau

Sabem més coses d'aquesta època

Com es vivia a l'edat mitjana: El Feudalisme