Coneguem el Quixot

TASQUES

Descobrireu qui era en Quixot, Miguel de Cervantes (l'escriptor del Quixot) i de retruc, fareu d'escriptors i escriptrores.

1- Feu de biògrafs: cal que investigueu sobre la figura de Miguel

de Cervantes.

2- Feu de periodistes: feu una recerca dels protagonistes del

Quixot.

(posada en comú de les dues tasques)

3- Finalment haureu d'elaborar entre tots el vostre QUIXOT a

través de BLOGS.

Ceip Drassanes. Webquest elaborada per Lidia, Mari Carmen, Pepa, Anna, Mari Luz amb