Coneguem el Quixot

CONCLUSIONS

Has arribat a l'apartat de les conclusions d'aquesta webquest. Recordes a l'Alonso i la Dolça?

Esperem que ara siguis capaç de poder-lis explicar què vol dir "sembla el Quixot!". Ara els hi pots explicar a ells o a qualsevol.

Conclusions per mestres

És important tenir alguns aspectes presents:

Abans d'escriure el blog: Fer una pluja d'idees de situacions en les que es podria trobar el Quixot actual, p.e: què pensin quins serien els gegants d'avui en dia.

Maneres de fer la història encadenada (El Quixot del Raval):

  • Ho fa tota la classe, la mestra apunta les aportacions individuals i entre tots es crea la història, després de forma individual s'escriu en el blog.
  • Una altra manera: De forma lliure els nois i noies van escribint en el blog per tal de realitzar la història.

Ceip Drassanes. Webquest elaborada per Lidia, Mari Carmen, Pepa, Anna, Mari Luz amb