Els cucs de seda

PROCÉS

Organització:

Feu grups de 4 o 5 nens i nenes.

Cada dia haureu d'observar els vostres cucs de seda.

Cada grup heu de buscar una informació determinada que haureu d'explicar a tota la classe.

Cada dia un company del grup haurà d'escriure en el diari d'internet: blog.

El blog dels cucs de seda:

Quan escriviu al blog heu d'explicar tot allò que aneu observant entre tots i allò que aneu aprenent:

  • allò que trobeu a internet
  • el que descobriu als llibres
  • el que fan els vostres cucs de seda
  • les vostres opinions

Confecció d'un mural:

Organitzats per grups anirem a Internet i a la biblioteca de l'escola per tal de buscar informació.

Cada grup s'encarregarà de resoldre una pregunta concreta i explicar-la a la resta de la classe.

GRUP 1

Els cucs de seda són animals vertebrats o invertebrats?. Com ho sabeu?

Aquest full us ajudarà

GRUP 2

Explica els canvis que es produeixen en el cuc de seda fins que es converteix en papallona.

Com es diu aquest procés de canvis?

Aquest full us ajudarà

GRUP 3

Expliqueu què mengen, on viuen... les papallones i els cucs de seda.

Aquest full us ajudarà

GRUP 4

Describiu com són els cucs de seda.

Aquest full us ajudarà

GRUP 5

Describiu com són les papallones.

Aquest full us ajudarà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceip Drassanes. Webquest elaborada per Núria, Mon i Cecília amb