Els cucs de seda

AVALUACIÓ

Per avaluar el treball que heu fet es tindran en compte els següents aspectes (1 poc i 3 molt):

NOM DEL NEN/NENA
1
2
3
El treball en grup Li costa treballar en grup: s'enfada fàcilment, no és responsable, té poca iniciativa... Va aprenent a treballar en grup i a assumir les seves responsabilitats amb ajuda. Sap treballar en grup: assumeix responsabilitats i ajuda als companys.
La recerca d'informació Li costa moure's per una web i buscar informació. Troba informació amb ajuda de la mestra i dels companys i companyes. Sap moure's per una web i buscar informació en els llibres.
Redacció del diari: weblog No té interès i li costa escriure en el blog. Escriu en el blog amb ajuda dels companys i/o la mestra. S'esforça i mostra iniciativa per redactar o escriure en el blog.
L'elaboració del mural No participa en la seva elaboració. Mostra interès però té poca iniciativa. Mostra interès, col.laboració i iniciativa.

 

 

 

 

 

Ceip Drassanes. Webquest elaborada per Núria, Mon i Cecília amb