AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquesta webquest es basarà en la revisió d’aquests quatre
aspectes:

  • La recerca d’informació.
  • Les eines utilitzades.
  • L’avaluació del treball en grup i per parelles.
  • L’entrevista i la història de vida.

Tots aquests aspectes queden recollits en la rúbrica d’avaluació per a l’alumnat i en la rúbrica d’avaluació per als mestres.

Abans de començar la webquest val la pena que us mireu la rúbrica d’avaluació dirigida als mestres, així podreu saber què és el que es valorarà de la vostra feina i ho podreu tenir en compte mentre aneu treballant.

Rúbrica d'Alumnes
Rúbrica d'avaluació pel Professorat