TASCA

Heu d'entrevistar a diferents persones per tal de descobrir quina és la seva història, la seva història de vida.

Després, amb aquestes entrevistes, podeu fer un programa de ràdio i/o una publicació.

  • El primer que necessiteu és saber com es fa una entrevista.
  • Després heu de tenir clar a qui voleu entrevistar.
  • Per finalitzar: fer el programa de ràdio i/o publicació