GUIA DIDÀCTICA

 

PER QUÈ TREBALLAR LES HISTÒRIES DE VIDA?

Les històries de vida són històries personals.

Aquesta webquest planteja les històries personals com a testimonis de la història, de la vida, sota una mirada personal als fets.

Però les histories personals.... cal contextualitzar-les.

L'aprenentatge de la història no s'ha de presentar mai com una acumulació de dades entre reis, personatges famosos, herois, dolents...
L'alumne, ben al contrari ha d'anar aprenent a tenir una consciència crítica, entenent que el coneixement històric no és aliè a ell, sinó que ha de veure que allò que aprèn té relació amb la seva comunitat i la seva realitat.
La història oral ens permet aquest apropament i aconseguir una vinculació afectiva entre l'alumne i la història, al mateix temps que ho fa amb el seu entorn més immediat.
Per altra banda les històries de vida són històries no escrites, no es troben en els llibres de text, l'alumne per tant s'enfronta a una història viva, on ell investiga i descobreix i dóna a conèixer també, és protagonista per tant del procés d'aprenentatge i part activa en la creació del seu coneixement.

Sobre el fet migratori:
L’objectiu d’aquesta acció és donar a conèixer diferents punts de vista del fet migratori i permetre entendre la immigració des d’una altra perspectiva, trencant estereotips. Els nens i nenes faran entrevistes per conèixer diferents testimonis, els quals explicaran les seves històries vitals referents al seu procés migratori.

Document sobre història de vida


ESTRUCTURA D'AQUESTA WEBQUEST

FASE: HISTÒRIES DE VIDA
Reflexionar amb el grup-classe sobre les històries de vida.


Introduir la noció d’Història Oral.


a.Lectura del material de la web-quest sobre “què és la història oral”
b.Llista de temes que es podrien investigar a partir de la història oral. Justificar-los (al final del procés: I ara què?)

 

FASE: LES ENTREVISTES
Seleccionar les persones per entrevistar


Presentació de l’entrevista.


a.Consells per fer una entrevista.
b.Estructura de l’entrevista.
c.Bastir el guió de l’entrevista amb l’explicació dels factors relatius a les migracions


Fer una prova de l’entrevista, tot fent-se preguntes entre ells.


Fer l’entrevista.


Transcriure.


a.Guió per a la transcripció.
b.En parelles, transcriure quatre entrevistes.


Analitzar-la.


a.Què més sabem sobre les migracions en temps de conflicte?
b.Què més sabem sobre la guerra civil espanyola?

FASE: DIVULGACIÓ


Opció 1: El programa de ràdio
[veure webquest]
Opció 2: Publicació: les històries de vida.

Selecció de quatre històries orals transcrites
Elaboració d’un text narratiu (es pot publicar a la revista de l'escola)


a.Guió per la realització d’un text narratiu
b.Activitat de reflexió meta-lingüística (comparació de tipus de text i utilització dels temps verbals i els conectors temporals).

Elaboració del format de publicació


a.Selecció del títol
b.Selecció d’il·lustracions
c.Maquetació del text
d.Elaboració de la publicació
e.Presentació a l’escola
f.Distribució

FASE AVALUACIÓ

Per tal d’avaluar el procés i d’aplicar el que s’ha après, s’ha de:

Elaborar una entrevista a una persona que hagi migrat en temps de conflicte actual.


Realitzar l’entrevista.


Omplir la graella per analitzar l’entrevista amb els factors involucrats en les migracions

Extreure conclusions:


a.Quins elements es repeteixen.
b.Quins nous factors apareixen.
c.Com influeixen els factors personals.
d.Entre els dos processos estudiats... les coses milloren, empitjoren, es mantenen idèntiques?.
e.La Guerra Civil i d’altres conflictes: quines són les similituds i les diferències.

 

MÉS RECURSOS

http://www.bib.ub.es/www1/temes/1exiweb.htm

http://www.lescheminsdelamemoire.net/1gm/l.asp?ver=esp

http://oliba.uoc.edu/nens/index.htm

http://www.historiasiglo20.org/enlaces/espa.htm

http://personales.ya.com/altavoz/enlaces.htm

http://www.cpr2valladolid.com/websociales/wqguerra/s36.htm

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Exilio/index.shtml

http://www.cadenaser.com/static/especiales/historiaradio/default.htm

http://orpheus.ucsd.edu/speccoll/tsdp/frame.html


CONCLUSIÓ

Treballar a partir de webquest resulta engrescador i apassionant, no només per l'alumnat, que va descobrint com fer la recerca per internet i es familiaritza amb les eines que utilitzen les TIC per realitzar produccions, sinó també pel professorat... d'alguna manera els docents aprenem al mateix temps que els alumnes.

La millor manera de treure conclusions és veure el resultat de la webquest, la tasca realitzada per un grup d'alumnes. Les entrevistes

CRÈDITS

Recursos utilitzats pel desenvolupament d'aquesta webquest:

Articles sobre webquest

De mestr@ a mestre/a. Recursos a l'aula

Bernie Dodge creadora del recurs didàctic anomenat WEBQUEST, i d'on podem baixar una plantilla per a realitzar webquest.

Comunitat catalana de webquest