Per què treballar l'informatiu de l'escola?


L'informatiu de l'escola està pensat per als alumnes de cicle inicial i mitjà i també per als de l'aula d'acollida.

En totes les tasques que hauran de desenvolupar (recerca d'informació, redacció de les notícies i emissió de l'informatiu) l'ús de la llengua serà l'eina bàsica de treball.

Creiem que és especialment interessant que siguin els alumnes de l'aula d'acollida els encarregats de preparar i presentar l'informatiu, ja que permet treballar la llengua de forma plenament funcional, alhora que possibilita que participin de forma activa en la vida de l'escola.