Per què treballar els contes?

L'apartat dels contes està pensat bàsicament per ser treballat al cicle inicial i mitjà de primària. És en aquests cursos on els infants han de consolidar les seves capacitats lectores.

A través d'aquesta webquest busquem que els nostres nens i nenes assumeixin el repte de gravar un conte per la ràdio (però, per fer-ho cal que prenguin consciència de la importància que té entendre allò que llegeixen, de llegir vocalitzant, esforçar-se per fer-ho bé i treballar tot un vocabulari nou).

El fet de gravar els contes permet treballar tots aquests aspectes. Per altra banda, la webquest també possibilita als alumnes anar-se familiaritzant progressivament en la recerca per Internet.

Els contes, que en aquestes edats encara els agraden molt, permeten treballar tots aquests aspectes d'una manera lúdica i engrescadora pels alumnes.


Un bon recurs per treballar els contes per la ràdio és la webquest Els contes d'Andersen.